Action bias sänker dig och din byrå

Vi människor har en psykologisk benägenhet att prioritera aktivitet. Även om det inte ger något. Eller rent av är skadligt. Benägenheten är nedärvd och kallas ”action bias”. Den var till vår fördel på savannen för 70 000 år sedan. Men i dagens komplexa värld kan beteendet leda dig och hela din byrå i fördärvet. Läs om vad du kan göra för att förhindra att det inträffar.

Action bias

Action bias var till vår favör när vi drog runt på savannen för 70 000 år sedan. Då hjälpte den psykologiska benägenheten oss att agera utifrån enkla förutsättningar. Söka mat, jaga, samla ved, bygga skydd mot rovdjur, förflytta oss efter årstiderna. Men i dagens komplexa värld är ofta eftertänksamhet värdefullare för att lyckas göra rätt saker, istället för att bara riva upp damm. Evolutionen har helt enkelt inte fått tillräckligt med tid på sig för att minska inflytandet av denna benägenhet i våra liv. Därför är risken stor att du och dina kollegor är drabbade, precis som jag var.

Skapar problem på alla nivåer i organisationen

Jag har suttit i ledningsgrupper drivna av action bias. På våra möten vann den som hade prickat av flest aktiviteter på sin att-göra-lista. Personer som hade ägnat sig åt att samla in kunskap och funderat över orsak och verkan fick inte många karriärpoäng. Det gav helt enkelt mer status att göra än att göra rätt.

Synsättet rann sedan nedåt och skapade en organisation där alla sprang. Hela tiden. Å ena sidan skapade det en härlig känsla. Att vi var kvicka i både tanke och ben. Vårt behov av att prestera tillfredsställdes och vi kände oss duktiga. Å andra sidan ledde springandet till stress, sjukskrivningar och högre personalomsättning. Och det var svårt för oss alla att springa åt samma håll, när allt skulle gå så fort. Därtill saknades en tydlig koppling mellan verksamhetens aktiviteter och hur de skulle driva mot en gemensam vision och tydliga affärsmål. Det ledde till att en del av de saker vi gjorde var bortkastad energi eller rent av skadliga för organisationen. Men det märkte vi sällan, eftersom nya sysslor prioriterades framför uppföljning.

Indikationer på att din byrå lider av action bias

Ett tecken på action bias är att byråkulturen genomsyras av snabba beslut. Det ses som ett tecken på driv, beslutsförmåga och ger status till beslutstagarna. Ett annat är att ledningen lägger mer kraft på aktiviteter och lösningar, än undersökningar och kunskap om problemen de ska lösa. Ett tredje tecken är att mängder av aktiviteter sjösätts som saknar tydlig problemdefinition, metodval, resultatmål och hur uppföljning ska ske. Istället nämns ett diffust syfte eller att ”alla andra” gör så. Men om det inte finns ett problem så behöver det inte lösas.

”På mötena vann den som hade prickat av mest på sin att-göra-lista. De som hade ägnat sig åt att samla in kunskap och fundera fick inte många karriärpoäng.”

Så löser du action bias

Backa tillbaka och ifrågasätt allt du gör, vad det ska lösa för problem, metodval, resultatmål, uppföljning och hur det ska hjälpa till att driva verksamheten mot visionen och affärsmålen. Sätt även värde på mjuka aktiviteter som vad som behöver göras för att du dina kollegor ska trivas. Eller hur ni ska utveckla en byråkultur för att skapa beteenden som driver mot affärsmålen. Skär sedan bort sysslor där det inte finns ett tydligt problem eller framgår hur aktiviteten ska bidra till att ta byrån mot ert mål. Det mindre antal aktiviteter som sedan blir kvar kan ni sedan satsa mer helhjärtat på.

6 steg för att du ska undvika action bias

1. Gör det tydligt var byrån är idag och var den ska vara imorgon, med ett distinkt mål eller en vision. Sätt upp hela verksamheten utifrån det.

2. Lägg mycket energi på problemanalys innan du sjösätter nya projekt. Gör gärna testaktiviteter för att få mer kunskap, men aldrig fler än att du hinner utvärdera hur väl testerna driver mot visionen och affärsmålen.

3. Underlätta ett systematiskt arbete. Använd en aktivitetsmall som är enkel att fylla i med en kort problemdefinition, metodval, resultatmål, uppföljning, budget och hur aktiviteten ska hjälpa till att driva verksamheten mot visionen och affärsmålen. Mallen tvingar dig och dina kollegor att tänka till innan ni agerar.

4. Fall inte okritiskt för din flockinstinkt och gör som alla andra i branschen. Det som fungerar för andra behöver inte vara rätt för dig, det finns fler vägar till Rom.

5. Hitta balans mellan att skaffa kunskap och kasta dig ut i att göra. Låt situationen avgöra vad som är bäst, ibland är naturligtvis rätt val att ”agera snabbt”. Eller som Woody Allen sa: eighty percent of success is showing up.

6. Se till att ha kompetens för att kunna arbeta analytiskt och strategiskt.


Artikeln ovan är influerad av boken: The Art of Thinking Clearly (Rolf Dobelli), men även av 80-talets bibel för organisations- och affärsmänniskor: In Search of Excellence (Thomas J.Peters och Robert H.WatermanJr). Thomas och Robert var tidiga med att lyfta fram värdet av företagskultur. De förordade även ett ”bias for action” och har troligtvis bidragit till ett överdrivet sådant hos organisationer i västvärlden.


DELA
08-31 00 02

Mejl