Morgondagens byrå #5: En skalbar framtid

Storlek är inte allt. Men skalbarhet är viktigt för att bli morgondagens vinnarbyrå. Det vill säga att du och dina kollegor kan styra leveransvolymen. Och då behöver ni tänka på tre saker: kultur, fabriken och hur ni rekryterar samt utvecklar människor.

Skalbar, en nyckel till framtidens byrå.

Kulturen styr dig och dina kollegor

Vad som görs. Hur det görs. Och vem som gör det, styrs i mångt och mycket av din byrås kultur. Den definierar vilka som är förebilder och vad som är hög- respektive lågstatus. Det kan handla om att vinna priser är viktigast. Eller att struktur fördärvar kreativitet. Eller att säljare är krängare. Du kan se kulturen som byråns själ. Den styr vilken sorts personal som väljer att stanna kvar på byrån. Den styr också hur attraktiv din byrå är som arbetsgivare och om ni har lätt att skala upp med ny personal när det behövs. Eller måste luta er mot kostsammare frilansare.

Bra kulturstrategier driver tillsammans med affärsstrategierna mot en gemensam vision. Och för att utveckla kulturstrategier behöver ni först definiera hur byrån ser ut idag. Är ni ”Mad Men”, ”Math Men”, ”Lean Men” eller kanske för ovanlighetens gångs skull något med ”women” i? Därefter kan ni besluta om hur er framgångskultur ska se ut, och vad som behöver göras för att skapa den. Följande tre frågor kan ni ställa er för att börja definiera byråns kulturstrategier:

1. Vart ska ni, vad år målet eller visionen?

2. Hur ska ni ta er dit?

3. Vilken är den effektivaste kulturen för att lyckas ta er dit.

Fabriken

Hur skalbar din byrås fabrik är beror på er kultur och i vilken utsträckning den vilar på dokumenterade strukturer. För utan struktur blir det lätt känslor och kaos som styr. Samtidigt som strukturfascism i sig kan bli hur hemskt som helst.

Skalbarhet handlar om ”Lean Men”. Om att kontinuerligt mäta, följa upp och komma på hur byrån kan leverera mer med rätt kvalité – från brief och kreation till produktion. Vägen dit går via tydliga ansvarsområden och processer, även om den viktigaste delen i skalbarhetsarbetet handlar om dig och dina kollegor. Att förbättringarna hela tiden ska ha er trivsel i åtanke, så att ni lättare kan och vill leverera fler bra jobb.

Rekrytering

Vissa av dina kollegor kommer att bli förälskade, gifta sig, skaffa barn och flytta till annan ort. Andra att börja plugga, byta yrke eller gå i pension. För att vara skalbar behöver din byrå vara duktig på att locka till sig nya kollegor med rätt sorts kompetens och attityd. Till det behövs en bra urvalsprocess. Den behöver se bortom ett cv och magkänsla, och titta på hur väl en kandidat passar in i din byrås kultur. En kandidat som är succé för en byråkultur kan vara fiasko för en annan. Och felrekryteringar är dyra. Därtill stjäl de energi. Därför behöver du och dina kollegor utveckla en urvalsprocess utifrån hur ni har definierat er kultur. Definitionen kan ni även använda till att beskriva er själ och göra er attraktiva för rätt kandidater.

En väg för att göra din byrå attraktiv är att erbjuda utveckling. Det är en av människans starkaste drivkrafter. Det är också drivkraften som ska ta din byrå in i framtiden. Därför kan du erbjuda kandidater och anställda en tydlig karriärväg. Exempelvis assistent – junior – senior – delägare. Dessutom hjälper det om ni har tydliga rollbeskrivningar. Och om ni varvar vecko-, månads- eller kvartalsvisa avstämningssamtal, med årliga utvecklingssamtal där de anställda tydligt ser hur de ligger till i karriären. Under utvecklingssamtalen kan ni diskutera vad kollegan behöver göra för att ta nästa steg. Och hur byrån kan hjälpa till med det genom att erbjuda större befogenheter, nya arbetsuppgifter, utbildning eller kanske en mentor.

Tidigare artiklar om morgondagens byrå

  • Morgondagens byrå del 1. Artikeln handlar om byråernas resa från överflöd på Madison Avenue, till hur de förlorar sin roll som vd:ns strategiska partner. Riktigt intressant, om jag får säga det själv.
  • Morgondagens byrå del 2. Här bjuds på strategiska råd om hur du bestämmer vad din byrå ska vara känd för.
  • Morgondagens byrå del 3. En lista på 5 saker som hjälper din byrå att få ett kontinuerligt inflöde av lönsamma uppdrag.
  • Morgondagens byrå del 4. Bättre lönsamhet. Mindre stress. Och tvärt emot vad man kan tro, mer tid till kreativitet, kvalitet och att vinna tävlingar. Denna ljusa framtid öppnar sig för byråer som har koll på arbetstidskostnaderna.

Få konkreta råd för att utveckla din byrå

Ring 08-31 00 02 eller mejla tommy@boom-sales.com, så bjuder vi på idéer kring hur du och dina kollegor kan utveckla er byrå.


DELA
08-31 00 02

Mejl