Så lockar och behåller du personal

Lägger personalbrist en våt filt över din verksamhet? Eller dränerar personalomsättning ditt företag på energi och pengar? Här får du råd kring hur du kan göra för att lösa dina utmaningar. Råden är först paketerade i fem frågeområden, baserade på kundprojekt vi på BOOM har genomfört. Sedan följer tre konkreta kundfall. Där får du följa med på hela resan från problemdefinition och lösning till resultat.

Personal

1. Varför ska någon lägga sin karriär i dina händer?

Du har massor av konkurrenter därute, så varför inte bli anställd av någon av dem istället för av dig? Du kanske redan har ett svar på frågan. Men är det något unikt som verkligen skiljer er från konkurrenterna och gör dina kollegor stolta över att jobba i just din verksamhet, och skulle dina medarbetare ge samma svar?

2. Drabbas du av felrekryteringar?

Det är svårt att i ett CV se hur en kandidat kommer fungera i vardagen med dig och dina kollegor. För att undvika det behöver du en urvalsprocess baserad på de beteenden, och den kultur, som ska göra ditt företag framgångsrikt. En av våra kunder sänkte antalet fel-rekryteringar från 50 till 0 procent. Och det på bara 6 månader. Samtidigt ökade antalet jobbansökningar.

Kunden ifråga digitaliserade även urvalsprocessen. Det ökade kontrollen och kvalitén på de olika momenten. Och det sänkte stressen för rekryterande chefer som innan kunde ha suttit med hundratals ansökningar att gå igenom. På så sätt sparade verksamheten både tid och pengar.

3. Har kollegorna svårt att samspela?

Hur många geniala strategier har inte sjösatts av optimistiska ledningsgrupper, för att sedan krocka med företagskulturen och sakta gå i kvav? Lösningen på problemet handlar om att först definiera er nuvarande kultur, för att se vilken typ av människor som attraheras av den. Vilka värderingar och system som styr. Hur värderingar och system synliggörs. Vad de skapar för beteenden. Och hur väl kulturen stöder era affärsstrategier. Därefter gäller det att titta på hur kultur- och affärsstrategierna bättre kan stärka varandra för att attrahera rätt kollegor och kunder.

4. Är Employer Branding strategierna otydliga?

Det spelar ingen roll hur väl du paketerar ditt företag om inte rätt personer känner till det. Employer branding handlar om att kommunicera det unika med ditt företag som arbetsgivare – på ett intresseväckande, trovärdigt och enhetligt sätt. Från hemsida, sociala media och platsannonser, till hur lokalerna och välkommen-ombord-paketet är utformade.

5. Lyser arbetsansökningar med sin frånvaro?

Om du redan har satt strategierna för ditt employer branding arbete, då kan du luta dig mot dem när du genomför olika insatser. Exempelvis utvecklar en publiceringsplan och content för ditt långsiktiga employer branding arbete i sociala och traditionella media. Event. En rekryteringssajt. Eller varför inte platsannonser. Valet beror helt och hållet på vilka du vill rekrytera. Deras drivkrafter, självbild, ambitioner, utmaningar, förebilder, politisk orientering, mediavanor, var de rör sig i den digitala såväl som den fysiska världen, med mera med mera.

Kundfall som berättar mer

Förutom dessa företag har vi sedan år 2002 hjälpt bolag som Fabege, Haninge Bostäder, Thomson Reuters, MTV och över 200 andra.

Låt oss få bjuda på mer konkreta idéer om hur du lockar till dig fler anställda och behåller personal, kontakta oss nu:
08-31 00 02

Mejl