Så utvecklar du vinnande säljbeteenden

Mer säljkunskap är bra. Men det ger inte dig och dina kollegor fler affärer. Det som krävs för att ni ska lyckas med det är att ert säljbeteende utvecklas. Men att ändra vuxna människors agerande kan vara svårt, framförallt när det handlar om något som för många är skrämmande. Det vill säga risken att få ett nej. Framstå som krängig. Eller göra bort sig. Därför har vi på BOOM gått från att främst sprida säljkunskap – till att vara beteendeförändrare och utveckla framgångsrika säljkulturer. Säljkunskapen tillsammans med ett och annat skratt får du på köpet. I videoklippet nedan ser du ett exempel på idéföredrag. Det är Tommy Lindström från BOOM som får igång publiken på Handelshögskolan i Bergen.

Vinn respekt

Ofta ses sälj som synonymt med ett väloljat munläder. Eller rent av manipulation. Inte undra på att många känner sig obekväma i säljrollen. För oss på BOOM är sälj ett lönsamt hantverk som rätt utfört hjälper dig att vinna respekt, kunder och ibland livslånga relationer.

Underhållning eller teorier, sedan är allt som vanligt igen

Säljcoacher kan ofta placeras i ett av två fack. I det ena, teoretikern med modeller och Excelark som ska fyllas i under kursen. Tyvärr hamnar verktygen oftast i byrålådan efter utbildningen eftersom de är för krångliga att använda i vardagen. I det andra facket, estradören som fyller Globen och får publiken att jublande fatta varandras händer. De kan ge säljkårer en värdefull men kortsiktig energiinjektion.

Vilka är dina säljutmaningar?

Är det att få kundbesök som blir mer än en trevlig fika? Nå avslut? Få ordentligt betalt för idéer, strategier och kvalitet? Eller utveckla en starkare säljkultur där alla dina kollegor får näsa för att upptäcka affärer? Svaret styr vilken typ av lösning vi föreslår åt dig och din verksamhet. Det kan handla om allt från idéföredrag och workshoppar där vi tränar in ett lönsammare säljbeteende, till att du och dina kollegor får en personlig säljmentor.

Mer om hur du kan utveckla din försäljning
08-31 00 02

Mejl