Säljkultur och beteenden som säljer

Över 90 procent av kundernas köpbeslut styrs av omedvetna psykologiska benägenheter, enligt nobelpristagarna Daniel Kahneman och Richard Thaler. Om du känner till vilka benägenheterna är, var de dyker upp i kundernas mentala köpprocess och hur du ska hantera dem – då ökar du dina chanser radikalt för att du ska få fler affärer.

Vilken är rätt säljkultur för din verksamhet?

Vill du ha proaktiva säljare, rappa ordermottagare eller seniora rådgivare? Ska alla medarbetare kunna upptäcka och fånga affärsmöjligheter i sitt arbete, eller bara ett fåtal? Ska allt kretsa kring försäljning, eller finns det annat som är mer prioriterat? Även om alla verksamheter är beroende av att säljet fungerar så kan säljkulturen se helt olika ut. Det viktiga är att förstå vilken typ av kultur som passar bäst för just din verksamhet.

När du vet vilken säljkultur du vill ha, då är det dags att få den att styra dina medarbetares beteenden. Men att ändra vuxna människors agerande kan vara svårt, framförallt när det handlar om något som för många är skrämmande. Det vill säga risken att få ett nej. Framstå som krängig. Eller göra bort sig. Därför gäller det att tänka till innan man genomför en förändring.

Vinn förtroende och respekt

Ofta ses sälj som synonymt med ett väloljat munläder. Eller rent av manipulation. Inte undra på att många känner sig obekväma i säljrollen. För oss på BOOM är sälj ett lönsamt hantverk som rätt utfört hjälper dig att vinna förtroende, kunder och ibland livslånga relationer.

Vilka är dina säljutmaningar?

Är det att få kundbesök som blir mer än en trevlig fika? Nå avslut? Få ordentligt betalt för idéer, strategier och kvalitet? Eller utveckla en starkare säljkultur där alla dina kollegor får näsa för att upptäcka affärer? Svaret styr vilken typ av lösning vi föreslår åt dig och din verksamhet. Det kan handla om allt från långsiktig utveckling av er företagskultur till workshoppar där vi tränar in ett lönsammare säljbeteende, eller en personlig beteendecoach till dig och dina kollegor.

Mer om hur du kan utveckla säljet i din verksamhet
08-31 00 02

Mejl